ชื่อ - นามสกุล :นายสว่าง ไกรษี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :28 หมุ่ 8 บ้านหนองกอไหล่ ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0621952827
Email :swang2506@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป